[1]
T. Boroń i M. Winiarska-Kabacińska, „Analiza wyposażenia grobowego w kulturze ceramiki sznurowej na przykładzie pochówku szkieletowego z Nieborowej na Polesiu Lubelskim”, APOL, t. 59, nr 1-2, s. 209–230, sty. 2014.