Dekówna, M. „Dr Eleonora Tabaczyńska (5.08.1931–15.06.2015)”. Archeologia Polski, t. 61, styczeń 2016, s. 7-14, https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/197.