Boroń, T., i M. Winiarska - Kabacińska. „Wieliszew, Powiat Legionowski, Stanowiska III, VIb; Wykopy XVI, XVIIc: Przyczynek Do rozważań Nad wytwórczością Krzemienną schyłkowego Mezolitu (przemysł Kokrowski)”. Archeologia Polski, t. 61, styczeń 2016, s. 25-72, https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/199.