Dekówna, M., i B. Kita. „Wprowadzenie”. Archeologia Polski, t. 61, styczeń 2016, s. 73-75, https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/200.