Tabaczyńska, E. „Głos W Dyskusji”. Archeologia Polski, t. 61, styczeń 2016, s. 213-8, https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/205.