Lech, J. „Do Historii Badań I udostępnienia Neolitycznej Kopalni Krzemienia Pasiastego W Krzemionkach”. Archeologia Polski, t. 61, styczeń 2016, s. 241-78, https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/207.