Galiński, T. „Wczesnomezolityczne łuki myśliwskie Z Bolkowa Na Pomorzu Zachodnim”. Archeologia Polski, t. 64, grudzień 2019, s. 73-123, doi:10.23858/APOL64.2019.003.