Schild, R. „Izabela Niewiadomska (31.03.1936 – 07.01.2016)”. Archeologia Polski, t. 61, styczeń 2016, s. 360-4, https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/215.