Boroń, T., M. Winiarska-Kabacińska, i A. . Sołodko. „Rydno IV/47. Organizacja Przestrzenna Obozowisk W Krzemienicy Kultury janisławickiej W świetle Badań Funkcjonalnych, składanek Oraz Planigrafii Znalezisk Archeologicznych”. Archeologia Polski, t. 64, grudzień 2019, s. 125-5, doi:10.23858/APOL64.2019.004.