Purowski, T. „Dr Piotr Dzierżanowski (2.11.1948 – 31.12.2015)”. Archeologia Polski, t. 61, styczeń 2016, s. 364-7, https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/216.