Dekówna, M. „Prof. Dr inż. Włodzimierz Świetlik (18.10.1922 – 27.07.2016)”. Archeologia Polski, t. 61, styczeń 2016, s. 368-70, https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/217.