Królik, H., i R. Schild. „Bibliografia Prac Haliny Królik”. Archeologia Polski, t. 61, styczeń 2016, s. 372-5, https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/219.