Kerneder-Gubała, K. „Spotkanie Naukowe «Rydno – Miejsca I ludzie». Jubileusz Mgr Haliny Królik”. Archeologia Polski, t. 61, styczeń 2016, s. 376-8, https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/220.