Boroń, T., M. Winiarska-Kabacińska, i A. Sołodko. „Rydno VI/60. Wyspecjalizowane Obozowisko społeczności Mezolitycznej Kultury janisławickiej”. Archeologia Polski, t. 63, styczeń 2018, s. 29-46, https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/233.