Gediga, B. „Jubileusz Profesora Zbigniewa Bukowskiego”. Archeologia Polski, t. 66, listopad 2021, s. 7-12, doi:10.23858/APol66.2021.001.