Dulęba, P., P. Konczewski, K. Król, A. . Augustyniak, i A. . Wasilewski. „Groby Kultury lateńskiej Z Wiązowa Na Dolnym Śląsku”. Archeologia Polski, t. 66, listopad 2021, s. 93-117, doi:10.23858/APol66.2021.007.