Nowak, K., K. Sielicka, i B. Miazga. „Skarb Z Paszowic, Woj. Dolnośląskie. Analiza śladów Produkcji I (nie)używania”. Archeologia Polski, t. 67, grudzień 2022, s. 81-115, doi:10.23858/APol67.2022.004.