Szczepanik, P. „Zważyć Sacrum? Uwagi Nad Metodami Badań wczesnośredniowiecznych Masek Z Opola”. Archeologia Polski, t. 67, grudzień 2022, s. 235-48, doi:10.23858/APol67.2022.008.