Dekówna, M. „Od Redaktora”. Archeologia Polski, t. 68, grudzień 2023, s. 7-10, https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/3685.