Libera, J., i P. Mączyński. „Przyczynek Do Badań Nad Chronologią dwuściennych Siekier Krzemiennych Na przykładzie Znaleziska Z miejscowości Pieniany-Kolonia (Grzęda Sokalska)”. Archeologia Polski, t. 68, grudzień 2023, s. 69-89, doi:10.23858/APol68.2023.003.