Maik, J., P. Łuczkiewicz, i J. Kleemann. „Tekstylia Z Cmentarzyska Kultury Wielbarskiej W Malborku-Wielbarku, Stan. 1 (5)”. Archeologia Polski, t. 68, grudzień 2023, s. 161-79, doi:10.23858/APol68.2023.005.