Skrzyńska, K. „Osada Siennica W kontekście wczesnośredniowiecznej rubieży południowo-Wschodniego Mazowsza”. Archeologia Polski, t. 68, grudzień 2023, s. 209-42, doi:10.23858/APol68.2023.007.