Nowak, K., J. Rola, A. Towarek, i B. Wagner. „Siekierka Z piętką Typu Nordyjskiego «ze Szczecina». Głos W Dyskusji Na Temat obecności Replik W Zbiorach Muzealnych”. Archeologia Polski, t. 68, grudzień 2023, s. 357-69, doi:10.23858/APol68.2023.012.