Kerneder-Gubała, K., i H. Kowalewska-Marszałek. „Bibliografia Prac Dr Hab. Zofii Sulgostowskiej, Prof. IAE PAN, Za Lata 2014–2019”. Archeologia Polski, t. 68, grudzień 2023, s. 40-41, https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/3701.