Urbańczyk, P. „Słowianie Byli «produktem» Przypadku historycznego!?”. Archeologia Polski, t. 68, grudzień 2023, s. 285-1, doi:10.23858/APol68.2023.010.