Ginter, B. „Profesor Michał Kobusiewicz, Poznaniak Z Wyboru. W siedemdziesięciopięciolecie Urodzin”. Archeologia Polski, t. 59, nr 1-2, styczeń 2014, s. 21-25, https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/452.