Sobkowiak-Tabaka, I., P. Bobrowski, M. Kurgan-Przybylska, i M. Anioła. „Przejawy życia Duchowego W Neolicie. Antropomorficzna Plastyka Figuralna Z Raciborza-Studziennej”. Archeologia Polski, t. 59, nr 1-2, styczeń 2014, s. 187-0, https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/458.