Boroń, T., i M. Winiarska-Kabacińska. „Analiza wyposażenia Grobowego W Kulturze Ceramiki Sznurowej Na przykładzie pochówku Szkieletowego Z Nieborowej Na Polesiu Lubelskim”. Archeologia Polski, t. 59, nr 1-2, styczeń 2014, s. 209-30, https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/459.