Libera, Jerzy, i Piotr Mączyński. „Przyczynek Do Badań Nad Chronologią dwuściennych Siekier Krzemiennych Na przykładzie Znaleziska Z miejscowości Pieniany-Kolonia (Grzęda Sokalska)”. Archeologia Polski 68 (grudzień 27, 2023): 69–89. Udostępniono kwiecień 20, 2024. https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/3688.