Skrzyńska, Katarzyna. „Osada Siennica W kontekście wczesnośredniowiecznej rubieży południowo-Wschodniego Mazowsza”. Archeologia Polski 68 (grudzień 27, 2023): 209–242. Udostępniono kwiecień 13, 2024. https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/3694.