[1]
Werra, D.H. 2022. Elżbieta Trela-Kieferling (ed.), Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble, stan. 4, woj. Małopolskie [Neolithic Flint Workshops at the Mine in Bębło, Site 4, Małopolska]. Kraków 2021, Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie vol. X, pp. 204, 68 illustrations (57 colour, 11 black-white), 72 plates and 37 tables. Archaeologia Polona. 60, (Nov. 2022), 239 –. DOI:https://doi.org/10.23858/APa60.2022.3180.