Werra, D. H. “Elżbieta Trela-Kieferling (ed.), Nakopalniane Pracownie Krzemieniarskie Z Okresu Neolitu W Bęble, Stan. 4, Woj. Małopolskie [Neolithic Flint Workshops at the Mine in Bębło, Site 4, Małopolska]. Kraków 2021, Muzeum Archeologiczne W Krakowie. Biblioteka Muzeum Archeologicznego W Krakowie Vol. X, Pp. 204, 68 Illustrations (57 Colour, 11 Black-white), 72 Plates and 37 Tables”. Archaeologia Polona, vol. 60, Nov. 2022, pp. 239 -, doi:10.23858/APa60.2022.3180.