Open Journal System 3.0+

2020-05-12

Zapraszamy do zapoznania się z Praktycznym przewodnikiem po funkcjach Open Journal System Wersja 3.0+

https://fimagis.pl/wp-content/uploads/2020/02/poznajemy-OJS3.pdf