[1]
Sarnowski, T., Tomas, A., Kowalevskaja, L., Zakrzewski, P., Dziurdzik, T. i Jęczmienowski, E. 2014. Preliminary Report on the Excavations and Prospection Surveys of the University of Warsaw Archaeological Expedition. Archeologia. 65, (sty. 2014), 177–203.