(1)
Dziurdzik, T. Rzymskie hełmy Z zasłonami, Krzysztof Narloch, Oświęcim 2012 : [recenzja]. Archeology 2014, 117-120.