Dziurdzik, T. (2014). Kawaleria Dioklecjana. Organizacja, uzbrojenie, Piotr Letki, Oświęcim 2012 : [recenzja]. Archeologia, 115–117. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/534