Dziurdzik, T. (2014). Rzymskie hełmy z zasłonami, Krzysztof Narloch, Oświęcim 2012 : [recenzja]. Archeologia, 117–120. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/535