Brillowski, W., & Sakowicz, D. (2015). Two Ancient Lamps in the Władysław Łęga Museum in Grudziądz. Archeologia, 66, 35–46. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/559