Sarnowski, T., Tomas, A., Kowalevskaja, L., Zakrzewski, P., Dziurdzik, T. i Jęczmienowski, E. (2014) „Preliminary Report on the Excavations and Prospection Surveys of the University of Warsaw Archaeological Expedition”, Archeologia, 65, s. 177–203. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/554 (Udostępniono: 25 wrzesień 2022).