Brillowski, W., i D. Sakowicz. „Two Ancient Lamps in the Władysław Łęga Museum in Grudziądz”. Archeologia, t. 66, styczeń 2015, s. 35-46, https://journals.iaepan.pl/arch/article/view/559.