[1]
OTTO HABECK, J. 2016. NAUCZYĆ SIĘ SIEDZIEĆ: OSIEDLANIE LUDÓW KOCZOWNICZYCH DALEKIEJ PÓŁNOCY ZSRR JAKO OGRADZANIE PRZESTRZENNE I POZNAWCZE. Etnografia Polska. 60, 1-2 (grudz. 2016), 165-189.