[1]
Kabzińska, I. 2018. O CISZY I HAŁASIE, ICH DOŚWIADCZANIU, DEFINIOWANIU I SPOSOBACH OPISYWANIA. Etnografia Polska. 62, 1-2 (grudz. 2018), 5–23.