[1]
Kabzińska, I. 2021. Helena Giebień, Larysa Leszczenko (red.), Republika Białoruś – polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, ss. 346, ilustracje. Etnografia Polska. 65, 1-2 (grudz. 2021), 181–183. DOI:https://doi.org/10.23858/EP65.2021.2870.