[1]
Kabzińska, I. 2013. Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Helena Krasowska, Warszawa 2012 : [recenzja]. Etnografia Polska. 57, 1-2 (sty. 2013), 247–249.