[1]
Jasiewicz, Z. 2017. E-folklor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia, Violetta Krawczyk-Wasilewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 164; Folklore in the Digital Age. Collected Essays, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagie. Etnografia Polska. 61, 1-2 (sty. 2017), 250–252.