[1]
DERLICKI , J. 2013. MIĘDZY DIASPORĄ A MNIEJSZOŚCIĄ ETNICZNĄ I NARODOWĄ. KILKA UWAG NA MARGINESIE BADAŃ NIE TYLKO POLONIJNYCH. Etnografia Polska. 57, 1-2 (grudz. 2013), 63–83.