(1)
Kabzińska, I. JUBILEUSZ SZEŚĆDZIESIĘCIOLECIA ETNOGRAFII POLSKIEJ. KONTYNUACJA POCZĄTKOWYCH ZAŁOŻEŃ – NOWE NURTY I TEMATY – PYTANIA I REFLEKSJE. EP 2016, 60, 7-26.