(1)
Derlicki, J. WYMIERAJĄCY JUKAGIRZY. GENY, ETNICZNOŚĆ I KULTURA W PÓŁNOCNEJ JAKUCJI. EP 2016, 60, 149-164.