(1)
OTTO HABECK, J. NAUCZYĆ SIĘ SIEDZIEĆ: OSIEDLANIE LUDÓW KOCZOWNICZYCH DALEKIEJ PÓŁNOCY ZSRR JAKO OGRADZANIE PRZESTRZENNE I POZNAWCZE. EP 2016, 60, 165-189.