(1)
Kabzińska, I. O CISZY I HAŁASIE, ICH DOŚWIADCZANIU, DEFINIOWANIU I SPOSOBACH OPISYWANIA. EP 2018, 62, 5-23.